Reggefiber maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website.

Door op JA te klikken of gebruik te blijven maken van deze website geef je aan toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Lees meer over Reggefiber Cookies

 
Over Reggefiber.

Over Reggefiber.

Missie, strategie en kernwaarden.

Missie.

Reggefiber heeft de ambitie zoveel mogelijk huishoudens in Nederland aan te sluiten op glasvezel. Sinds de oprichting in 2005 richt Reggefiber zich op de aanleg en het beheer van een open glasvezelnetwerk. Reggefiber is in meer dan 220 gemeenten actief en op dit moment zijn meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland aangesloten op het netwerk van de toekomst, dat zich iedere dag verder uitbreidt.

Strategie.

Wijk voor wijk sluit Reggefiber Nederland aan op glasvezel. Dit doen wij volgens een vaste aanpak: eerst zorgen voor draagvlak en dan in samenwerking met de gemeente het netwerk uitrollen. Bij het terugverdienen van onze investeringen kijken we naar de lange termijn. Na een efficiënte en duurzame aanleg volgt een langdurige verhuur met een zo hoog mogelijke penetratie. Het glasvezelnetwerk van Reggefiber is een open netwerk, dat alle ‘Actieve Operators’ op non-discriminatoire wijze toegang biedt. Op hun beurt kunnen deze de serviceproviders toegang geven tot de aangesloten huishoudens.

Kernwaarden.

Reggefiber heeft als doel zoveel mogelijk huishoudens in Nederland van een glasvezelverbinding te voorzien. De manier waarop wij deze ambitie willen realiseren, is samengevat in vijf kernwaarden: gedreven, resultaatgericht, innovatief, pragmatisch en vriendelijk. Deze waarden stellen ons in staat om maximaal succes te hebben. Het is het fundament voor samenwerking en worden door alle medewerkers onderschreven.

Organisatie.

Reggefiber heeft een decentrale organisatie, zodat onze bedrijven op regionaal niveau snel kunnen schakelen met bestuurders, business partners en klanten. Een lokale aanpak dus, waarbij betrokkenheid, klantgerichtheid en een persoonlijke aanpak voorop staan. Door activiteiten slim en taakgericht uit te besteden aan lokale partners kan Reggefiber veel projecten gelijktijdig uitvoeren.

Structuur Reggefiber

Resultaten.

Reggefiber publiceert ieder kwartaal de resultaten van de omvang en de groei van het verzorgingsgebied (Homes Passed) en het aantal verblijfseenheden dat binnen dit verzorgingsgebied een actieve aansluiting heeft (Homes Activated).

Homes Passed ontwikkeling.

Homes Passed is het aantal verblijfseenheden aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber.


 

Homes Activated ontwikkeling.

Homes Activated is het aantal verblijfseenheden met een actieve verbinding op het glasvezelnetwerk van Reggefiber.