Reggefiber maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de website. Bekijk ons cookie-beleid.

Check mijn woning

Postcodecheck

Door je postcode en huisnummer in te vullen zie je direct wat de status is van je woning.

Wat is uw kamernummer?

Er zijn meerdere kamernummers op dit adres. Kies het juiste kamernummer.

Privacy

23 mei 2018

Reggefiber ttH b.v., gevestigd aan Reggesingel 12 7461 BA Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eindelijkglasvezel.nl Reggesingel 12 7461 BA Rijssen 0880063710

Rachel Marbus is de Functionaris Gegevensbescherming van Reggefiber ttH b.v. Zij is te bereiken via privacyofficer@kpn.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reggefiber ttH b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jesse.tenhove@kpn.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reggefiber ttH b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Reggefiber ttH b.v. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Reggefiber ttH b.v. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Reggefiber ttH b.v. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reggefiber ttH b.v.) tussen zit. Reggefiber ttH b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Systeem

Functie

Belang

Gevolgen

Sitecore

Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker

De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met boodschappen die niet van belang zijn voor hem/haar

De gebruiker ziet gepersonaliseerde content die voor hem/haar op dat moment relevant is

DoubleClick

Om te bepalen welke netwerkinformatie van belang is voor de gebruiker

De gebruiker zo min mogelijk tot last zijn met advertenties die niet van belang zijn voor hem/haar

De gebruiker ziet gepersonaliseerde advertenties die voor hem/haar op dat moment relevant zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reggefiber ttH b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Reggefiber ttH b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reggefiber ttH b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Reggefiber ttH b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reggefiber ttH b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht van alle 3e partijen cookies / scripts op onze website:

Naam

Functie

Bewaartermijn

DoubleClick

Advertising

2 jaar

Google Tag Manager

Essentieel

2 jaar

Olark

Klanten Interactie

Oneindig

Google Analytics

Website Analytics

2 jaar

GA Audiences

Website Analytics

2 jaar

Facebook Connect

Sociale Media

2 jaar

Bing Ads

Advertising

2 jaar

Google Adwords Conversion

Advertising

2 jaar

DoubleClick Floodlight

Advertising

1,5 jaar

Facebook Custom Audience

Advertising

2 jaar

Google Dynamic Remarketing

Advertising

2 jaar

Facebook Pixel

Advertising

2 jaar

Google Adwords User Lists

Advertising

2 jaar

Visual Website Optimizer

Website Analytics

10 jaar

DoubleClick Bid Manager

Advertising

1,5 jaar

Yieldlab

Advertising

1 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen door een brief te sturen. Zorg ervoor dat uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer, emailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij deze brief zitten. U kunt de brief sturen naar onderstaand adres. Reggefiber kan u maximaal € 4,50 aan administratiekosten in rekening brengen.

Adres:
Reggefiber klantreacties t.a.v. Dhr. J. ten Hove (Security Officer) Postbus 135 7460AC Rijssen

Reggefiber tth b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reggefiber ttH b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jesse.tenhove@kpn.com